Brustet hjärta

0 0
Read Time:9 Minute, 24 Second

DSC_6644

 

 

 

 

 

 

 

Artiklarna publicerades i Göteborgsposten./Maria

Fenomenet brustet hjärta förbryllade kardiologerna i Göteborg första gången i januari 2005. I dag drabbas ungefär 2000 personer årligen, främst kvinnor, bara i Sverige. Kvinnor med brustna hjärtan som mirakulöst överlever.
Hjärtforskare och kardiolog Elmir Omerovic på Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU,  tror att brustet hjärta egentligen är ett av kroppens försvar som oftast räddar patienternas liv.

I januari 2005 kom en svårt medtagen 58-årig kvinna till SU med klassisk symptom på hjärtsvikt  eller infarkt – svårigheter att andas, smärtor i bröstet och EKG-förändringar. Hennes läkare var Elmir Omerovic.
-Ju fler undersökningar vi gjorde, desto mer förbryllade blev vi. Tekniskt sett var det en hjärtinfarkt och hjärtsvikt, men ändå inte. Vi hittade inga förträngningar eller stopp i kranskärlen och hjärtmuskeln var inte skadad, berättar Elmir Omerovic.
Först vid en speciell undersökning av hjärtat, en så kallad ventrikulografi, upptäcktes att två tredjedelar av hjärtat var uppblåst som en ballong och helt stilla.
-Jag minns att jag tänkte – hur sjutton kan patienten leva?  Som jämförelse kan sägas att patienter med hjärtinfarkt som har ett hjärta som är inaktivt till 40 procent inte brukar överleva, säger Elmir Omerovic, som hittade information om tillståndet broken heart syndrome på nätet, en sjukdom som första gången omskrevs i Japan 1990.
Efter sju dagar på sjukhus och två veckors återhämtning såg hjärtat helt normalt ut igen. Det hade självläkt.
Kvinnan berättade för läkarna att hon under lång tid utsatts för mobbning på sin arbetsplats och att det just den dagen känts extra jobbigt. Långvarig negativ stress eller akut psykisk stress tros vara orsaken bakom sjukdomen.
Det var kanske lite tur att just Elmir Omerovic jobbade när det första fallet kom in eftersom han redan forskat om betablockad vid hjärtsvikt och disputerat hos hjärtläkarna Finn Waagstein och Åke Hjalmarsson. Dessa båda göteborgsläkare hade tidigt tagit fram tesen om betablockad för att avlasta hjärtmuskeln vid hjärtsvikt, en behandling som minskat mortaliteten med 30 procent.
-Tack vare mitt arbete med Finn och Åke fick jag snabbt förståelse för det brustna hjärtat, säger Elmir Omerovic.
Efter det första kända fallet har antalet inrapporterade fall ökat över hela landet. I dag rapporterar kardiologer från 30 svenska sjukhus till ett gemensamt register, som redan innehåller uppgifter om 1000 patienter. 30-40 patienter har tillkommit senaste månaden.
Ungefär 2000 patienter om året drabbas av broken heart syndrome i Sverige, varav ~50 får diagnosen på SU. I några fall är så mycket som 85-90 procent av hjärtat stilla.
-Det finns sannolikt många grader på sjukdomen. Vi vet att kvinnor söker vård senare än män när de har problem med hjärtat, säger Elmir Omerovic.
Förra året fick forskarna på SU tre miljoner kronor av AFA Försäkring till forskning om sjukdomen men forskningsprojektet stöds också från Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet och ALF medel från Västra Götaland. Omerovics forskning kartlägger hur många som drabbas och hur deras hälsa påverkas för att få fram nationella riktlinjer till diagnos och behandling.
Forskningen är bred, allt från försök på celler och små gnagare för att studera ansamling av fett i hjärtmuskelceller som kan rubba cellulära funktioner till behandlingsplaner.
-Initialt trodde vi att tillståndet var helt självläkande, men vi har sett att mortaliteten är betydande.
I juli i år publicerade Elmir Omerovic en rapport i den internationella tidskriften Cardiology där de redovisade 115 fall. 7 patienter dog inom 30 dagar. Sex kvinnor och en man, oftast av orsaker som försvagning av pumpförmågan, hjärnblödning och lillhjärnsinfarkt. Det finns också fakta som tyder på att vissa patienter kan få sjukdomen flera gånger.
Elmir Omerovic menar att tillståndet även aktualiserar läkarnas sätt att analysera och dra slutsatser, som amerikanarna forskat om tack vare sin skadeståndslagstiftning.

-Jag behövde en intellektuell grund för att förstå varför vi agerade initialt som vi gjorde efter att första fallet kom in. Genom att tillståndet såg ut som hjärtsvikt var sannolikheten stor att diagnosen blev det. Ju mer utbildade vi är, desto mer självsäkra är vi. Vi ställde bara frågor som bekräftade den ursprungliga idén, inte frågor som talade emot den. Det handlar om att vi ofta begår tankefel under beslutsprocessen, vilket ökar risken för felbedömning, säger Elmir Omerovic.
Vad orsakar tillståndet?
-Vår starkaste hypotes är att det handlar om hormoner, adrenalin och noradrenalin, som ökar vid stress. Patienter med brustet hjärta kan ha mycket höga halter av hormoner i blodet och hjärtat.  I vår senaste publikation har vi belägg för att både hjärta och cirkulation drabbas. Vi har kunnat mäta låg perifer nervaktivitet och det associeras med det låga motståndet i kärlsystemet från hjärtat.
-En möjlig hypotes är därför att det minskade motståndet hjälper till att upprätthålla omloppet. Det gör att patienten inte dör. Kroppen kämpar för att överleva.
Alltså behöver tillståndet inte bara vara negativt?
-Nej inte alls. Det kan vara en förmåga som hänger ihop med kroppens eget skyddsprogram som ibland slår fel. Vi har visst belägg för att könshormonet östrogen är involverat. Hormonet har en betablockadsliknande effekt och minskar signalöverföringen från noradrenalinet. När man blir äldre minskas östrogenet.
Förutom att kvinnor drabbas oftare än män har svenska kvinnor högre risk jämfört med kvinnor som inte är födda i Sverige. Omerovic kan visa att bara 5,8 procent av patienterna kom från gruppen utlandsfödda, en grupp som står för 29 procent av göteborgarna.
Det kan också finnas ett genetiskt sammanhang.
-Vi har fem familjer där en nära släkting insjuknat. Det är en stark signal att det finns en genetisk aspekt och den ska vi titta på.
Ett av Elmir Omerovics mål är att läkarna börjar utesluta diagnosen brustet hjärta på patienter med hjärtsvikt- eller hjärtinfarktliknande symptom eftersom fel mediciner på patienter med brustet hjärta kan vara direkt farligt.
-Patienter med hjärtsvikt får blodförtunnande medel, vilket är rimligt med tanke på diagnosen. Brustet hjärta är självläkande hos de flesta och kräver inte lika mycket mediciner.
Elmir Omerovic är med i en europeisk grupp för att dela med sig av vetenskapliga publikationer och forskarrön.
-Vi diskuterar allt från de direkta orsakerna bakom sjukdomen till om man kan ställa någon till svars för att ha åstadkommit ett brustet hjärta, fast det är förstås på mer teoretisk nivå.
Att ett hjärta brister rent bokstavligt eftersom det kan uppstå en spricka i hjärtmuskeln är också något som läkarna sett kan hända.
-Det finns ett tiotal fall i litteraturen där patienter insjuknat och hjärtat spruckit, något som förstås oftast är ett dödligt tillstånd, säger Elmir Omerovic.
Sjukdomen brustet hjärta har spridit nytt ljus på medicinska tillstånd som omnämns i litteraturen. Som i Psalm 69 från Psaltaren om Messias lidande – ”förakt har krossat mitt hjärta så att jag är sjuk” och citat från Emily Dickinson (1830-1886).  Och redan på 1800-talet diskuterade dåtidens kardiologer om intensivt kroppslidande, likt korsfästelsen av Jesus, kunde leda till hjärtproblem, kanske rent av brustet hjärta.
Som hjärtforskare är Elmir Omerovic förvånad över hur mycket skada som hjärtat kan tillfogas genom hur man hanterar stress, exempelvis i form av kränkningar.
-Att man kan såra någon så allvarligt att hjärtat blir skadat får en att fundera över hur man själv beter sig. Jag har nog blivit lite snällare med den här kunskapen, säger Elmir Omerovic.

FAKTARUTA:
Sjukdomens namn: Broken Heart Syndrome, brustet hjärta, stress-inducerad kardiomyopati eller Takotsubo kardiomyopati efter det japanska ordet för bläckfiskfälla, som i formen liknar en ballong.
Orsaker: långvarig negativ stress och/eller extremt akut psykisk stress, svår kroppslig sjukdom.
Symptom: svårigheter att andas, smärtor i bröstet, illamående och svettningar, rädsla
Antal fall: ca 2000 svenskar per år, flest kvinnor
Medicinskt förlopp: en del av hjärtat förstoras och slutar att pumpa, medan resten av hjärtat fungerar normalt eller med kraftfulla sammandragningar. Efter några dagar har hjärtat oftast återhämtat sig helt.

På en av semesterns sista dagar, när Camilla Olofsson klippte det regnvåta gräset på tomten, kände hon ett smärtsamt hugg i hjärtat. Hennes hjärta hade brustit.
– Det var som en kniv i bröstet och smärtan strålade upp längst halsen, säger Camilla Olofsson.
Vanligast bland patienter med brustet hjärta är att de utsatts för extrem traumatisk stress, som när en anhörig dör eller ett barn skadas. Vanligast är också att patienterna är medelålders.
Därför är Camilla Olofsson tämligen unik och intressant för forskningen.
Hon är inte medelålders, hon är inte ens 40 år, och har inte utsatts för något akut traumatiskt stress. Hon är ett exempel på att brustet hjärta också kan drabba patienter som utsätts för långvarig negativ stress.
– Jag är en rätt vanlig småbarnsmamma som vill lyckas i jobbet, vara duktig hemma och hjälpa till i föreningar och nämnder, säger Camilla och berättar att hon före sjukdomen jobbade heltid som lärare, satt med i utbildningsnämnden som fritidspolitiker, var aktiv i ortens ridklubb, drev ett eget småföretag med läromedelsprodukter, var mamma till en femårig dotter och hustru till Björn.
I Camillas fall väger det säkert in att hon i många år haft problem med stress, att hon brände ut sig som lärare när hon inte kände att hon räckte till, att hon gått ner 36 kilo i vikt med hjälp av bantningspulver, att hon haft sömnproblem, att hon och hennes man fick genomgå provrörsbefruktning för att få sin dotter, att hennes äggledare senare sprack och att hon fick operera bort livmodern.
Tillfälligheter eller orsaker som kan ha bidragit eller lett till än mer stress.
– Det är klart att när jag tänker på vad jag utsatt min kropp för, så är det inte så konstigt att hjärtat säger ifrån, säger Camilla.
Att det sedan uppkom en vattenläcka i källaren, att en stor ridtävling hamnade i samma vecka som en begravning blev kanske det som utlöste hjärtproblemet. Hur länge hon haft problem med hjärtat innan den där dagen då hon klippte gräset vet hon inte.
– Visst har jag tidigare haft lite känningar av hjärtat när de varit riktigt stressigt, men det är väl inget man söker vård för, eller? säger Camilla och häller upp ett glas mjölk åt dottern Alice.
Alice var hjälte den där dagen när mamma Camilla fick ont i hjärtat och kravlade sig in i huset genom terrassdörren och lade sig på soffan.
– Alice sprang och hämtade grannen så vi kunde ringa till läkaren. De kom och hämtade mig och körde mig till Sahlgrenska. Där gjorde de ultraljud direkt och trodde att det var en infarkt. Herregud, tänkte jag, jag som inte ens är 40 år, säger Camilla.
Först efter flera undersökningar upptäckte läkarna att det handlade om brustet hjärta.
– Läkaren förklarade att hjärtats svullnad kommer att gå tillbaka, men att det var en varningssignal. Nästa gång kanske det inte skulle gå så bra, säger Camilla.
När GP träffar Camilla har det gått ett halvt år sedan hon fördes till sjukhus. Hon jobbar kvar på skolan i Kode och trivs bra, men har börjat lära sig att säga nej.
– Det är jag som är min största fiende. Nu har jag fått börja prioritera. Allt som inte ger mig energi ska bort, det som ger mig energi kan jag fortsätta med om jag orkar, säger hon.
Trycket över bröstet kommer tillbaka så fort hon tar i för mycket.
– Det är nog något jag får leva med. En påminnelse om att jag måste prioritera det viktiga i livet, säger Camilla och stryker Alice över håret. Alice lyssnar allvarligt när hennes mamma pratar om händelsen. Hon kramar sin mamma lite oftare, och lite hårdare, sedan den där dagen.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%