Maria bild1

Bylinebild tagen av bästa fotografen Christel Lind