image001

Middag vid ECG:s möte i Wien hösten 2022.