Flisfrakt framtiden för Halmstad hamn

Foto: Maria Eriksson

Flis blir flis när stora berg med flisade stubbar från Wapnös skogar skeppas ut från Halmstad till Södertälje för att värma bostäder i Mälardalen. Totalt 18 000 kubikmeter flis ska fraktas runt Sveriges kust. Och att frakta skogsbränsle är något som hamnen vill fortsätta med eftersom priserna på trädbränsle stigit kraftigt de senaste åren.

Reportaget publicerades i tidningen Skogsland mars 2011.

Comments are closed.