Motor: (Arbets)livet som insats

07/02/2024 maria 0

I Motor nummer 3/2024 skrev jag ett Dokument om processerna kring utredandet av arbetsplatsolyckor. Det visade sig att många arbetsmiljöolyckor inte utreds, utan att ansvaret […]

Motorbranschen: Dockorna tar smällen

07/02/2024 maria 0

I Motorbranschen nummer 3/2024 träffade jag trafiksäkerhetsprofessorn Astrid Linder, som oförtröttligt kämpar för att krocktester ska göras så att de även blir säkra för kvinnor.