Göran Llindgren, försäljningschef på Halmstad hamn, och Anders Kroon, Södra Skogsenergi

Foto: Maria Eriksson